Ondersteuning voor een blogbericht over crisiscommunicatie

CRISISCOMMUNICATIE VIA SOCIALE MEDIA

De berichtgeving rond het coronavirus bereikt stilaan zijn hoogtepunt. Zo worden sociale media massaal gebruikt om snel informatie te verschaffen of zelf te verspreiden. Je kan dus stellen dat sociale media in crisissituaties zoals deze zeker niet moeten inboeten aan kracht. In tegendeel zelfs!

Toch is het geen evidente kwestie om vat te krijgen en te houden op belangrijke gebeurtenissen en de informatieverwerking ervan. Kijk maar naar alle foutieve informatie en het fake news dat massaal wordt gedeeld en verspreid. Daarom verzamelden wij een aantal tips die je kunnen helpen om je crisiscommunicatie alsnog relevant en kwalitatief te houden.

  1. Kies het juiste kanaal

Eerst en vooral moet je bepalen welk kanaal het meest geschikt is voor crisiscommunicatie. Het uiteindelijke doel is namelijk zoveel mogelijk mensen van je doelgroep zo snel mogelijk op de hoogte stellen van belangrijke gebeurtenissen. Kies daarom een medium waarop je doelgroep veelvuldig aanwezig is en waarop snel gecommuniceerd kan worden. Zo blijken Facebook, Instagram en Twitter hier de meest effectieve kanalen voor te zijn.

  1. Snel zijn is de boodschap

De snelheid van je crisiscommunicatie is erg bepalend in rampsituaties. Mensen zijn door de opkomende onrust en onwetendheid, voortdurend op zoek naar nieuwe, relevante informatie die hen meer kan vertellen en hen mogelijks gerust kan stellen.

Toch gaan snelheid en inhoudelijke sterke communicatie vaak niet hand in hand. Probeer hier dus steeds op zoek te gaan naar een goede balans, om steeds sterke maar snelle communicatie te garanderen.

Het is dus belangrijk dat ook je interne communicatie zo efficiënt mogelijk verloopt, zodat je deze lijn kan doortrekken naar je externe communicatie. Begin dus eerst met het onderling verdelen van taken om mogelijke misverstanden en onduidelijkheden in de toekomst te vermijden. Wil je weten hoe je snel zo’n crisisteam opstelt? Lees dan zeker eens dit interessante artikel van Frankwatching en download snel de bijgevoegde templates die je werk een heel stuk kunnen vergemakkelijken!

  1. Luister naar je doelgroep

In crisisperiodes zoals nu is er weinig zekerheid. De circulatie van fake news zorgt voor steeds meer verwarring en roept extra vragen op bij mensen. Het is dus belangrijk om deze vragen zo goed mogelijk op te volgen. Voorzie deze vragen steeds van een gepast antwoord, maar ga niet in discussie. Pas je communicatie ook aan, aan de behoeftes van je doelgroep, om zo mogelijke onrust en paniek in te dammen.

Crisisperiodes zoals nu doen zich meestal voor op erg onverwachte momenten.  Voorbereiding is dus noodzakelijk om goed te kunnen anticiperen op zulke rampscenario’s met snelle maar sterke communicatie. Een voorbereid mens telt tenslotte voor twee!